Financování

Postup při koupi bytu

Klient má možnost byt předrezervovat, a to na osobní schůzce s prodejcem, telefonicky nebo emailem. Předrezervace je platná pět dnů. Pokud klient během této lhůty potvrdí svůj zájem byt závazně rezervovat, podepisuje Rezervační smlouvu, kterou mu předloží prodejce na základě výběru konkrétní jednotky. V případě, že nedojde v časovém limitu k podpisu Rezervační smlouvy, je rezervovaný produkt nabídnut dalším zájemcům.

Do 30 dnů po podpisu Rezervační smlouvy klient podepisuje Smlouvu o budoucí kupní smlouvě. 

Kupní smlouvu klient podepisuje po kolaudaci a po doplacení celkové kupní ceny, těsně před faktickým předáním nemovitosti. Na základě podepsané Kupní smlouvy je učiněn návrh na vklad vlastnického práva klienta do katastru nemovitostí.

Platební podmínky

Klient má povinnost uhradit do 5 pracovních dnů od podpisu Rezervační smlouvy rezervační poplatek ve výši 100 000 Kč včetně DPH.

Po podpisu Smlouvy o budoucí kupní smlouvě klient uhradí 20 % z celkové kupní ceny (po odečtení rezervačního poplatku).

Zbývající část ceny může klient uhradit z vlastních zdrojů nebo prostřednictvím hypotečního úvěru, a to až po kolaudaci. Veškeré platby musí být poukázány přímo na účet developera. Zálohové platby ani doplatek kupní ceny nelze hradit prostřednictvím úschovy nebo jistotního účtu.

Financování hypotékou

Pro zajištění financování hypotékou může klient využít službu hypotečního specialisty spolupracujícího s naší společností. Přidělený osobní hypoteční specialista klientovi pomůže zcela zdarma sjednat hypotéku za výhodných podmínek. V případě, že se klient rozhodne nevyužít jeho služby, přebírá na sebe povinnost zajištění všech administrativních procesů spojených s vyřízením hypotečního úvěru včetně kroků souvisejících s jeho čerpáním. 

Klientské změny

Doporučujeme sjednávat klientské změny co nejdříve po podpisu Smlouvy o budoucí kupní smlouvě. Naše společnost nabízí i realizaci individuálních úprav na přání klienta. Tyto změny je však třeba nejprve technicky posoudit, poté vyprojektovat a následně provést kalkulaci ceny. V souvislosti s klientskými změnami jsou stanoveny poplatky za dané kategorie klientských změn, případně platby za projekční práce, vícepráce a nadstandardní materiály.